Odszkodowania za szkody w wyniku wypadków drogowych spowodowanych przez rowerzystów: Jakie są nasze prawa i obowiązki?

Odszkodowania za szkody w wyniku wypadków drogowych spowodowanych przez rowerzystów: Jakie są nasze prawa i obowiązki?

Wypadki drogowe z udziałem rowerzystów są niestety powszechnym zjawiskiem na polskich drogach. Często zdarzają się one z winy kierowców samochodów, jednak zdarzają się również sytuacje, w których to rowerzyści powodują kolizje i poważne wypadki. W takim przypadku warto wiedzieć, jakie są nasze prawa i obowiązki dotyczące odszkodowań za szkody w wyniku takiego wypadku.

Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Każdy kierujący rowerem na drodze publicznej musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, tak jak kierowcy samochodów. W przypadku, gdy rowerzysta spowoduje wypadek drogowy i wyrządzi szkody innym osobom, ubezpieczenie będzie pokrywać koszty związane z naprawą samochodu, leczeniem poszkodowanych, a także koszty związane z zniszczeniem innych mienia.

Odpowiedzialność cywilna za szkody

Rowerzyści również ponoszą odpowiedzialność za wypadki drogowe, które powodują. To oznacza, że jeśli rowerzysta spowoduje kolizję z samochodem i w wyniku tego będziemy musieli naprawić nasze auto, rowerzysta będzie musiał pokryć te koszty. W przypadku, gdy dojdzie do poważnego wypadku, w którym ucierpią osoby, również rowerzysta będzie odpowiadał za wyrządzone szkody.

Warto jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach kierowcy samochodów również ponoszą część odpowiedzialności za wypadki drogowe z udziałem rowerzystów. Na przykład, jeśli przy wjeździe na rondo lub skrzyżowanie nie zachowamy szczególnej ostrożności i nie zauważymy rowerzysty, który wjeżdża na to samo rondo lub skrzyżowanie, to mamy częściową winę za spowodowany wypadek.

Jak dochodzić odszkodowania od rowerzysty?

Jeśli zostaliśmy poszkodowani w wyniku wypadku drogowego spowodowanego przez rowerzystę, możemy ubiegać się o odszkodowanie od tej osoby. W przypadku, gdy poszkodowany jest samochód, odszkodowanie można uzyskać na podstawie polisy OC rowerzysty. Warto jednak w takiej sytuacji pamiętać, że kwota odszkodowania może być znacznie niższa niż oczekiwana, wiec warto korzystać z pomocy prawnika, który oceni sytuację i będzie reprezentował nasze interesy.

Podsumowanie

Wypadki drogowe z udziałem rowerzystów są niestety powszechnym zjawiskiem i warto wiedzieć, jakie są nasze prawa i obowiązki w takiej sytuacji. Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez rowerzystów sprawia, że w przypadku szkód pokrywane są koszty na podstawie polisy OC. Rowerzyści również ponoszą odpowiedzialność za szkody, których są sprawcami. W przypadku, gdy to oni powodują wypadek drogowy, można ubiegać się o odszkodowanie od tej osoby, jednak warto zwrócić się o pomoc prawnika, który oceni sytuację i będzie reprezentował nasze interesy.

Author: numer-jeden.com.pl