Odszkodowania za szkody spowodowane produktami wadliwymi: Prawa konsumentów i procedura dochodzenia roszczeń

W dzisiejszych czasach niestety zdarza się, że produkty, które kupujemy okazują się być wadliwe i mogą przyczynić się do powstania szkody. W takiej sytuacji jako konsument mamy prawo dochodzić odszkodowania za wyrządzone nam szkody. W poniższym artykule przedstawiamy prawa konsumentów oraz procedurę dochodzenia roszczeń w przypadku produktów wadliwych.

1. Prawa konsumentów

Każdy konsument, który kupił produkt wadliwy i poniósł szkodę ma prawo do dochodzenia odszkodowania. Prawo to wynika z Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. Kodeks Cywilny stanowi, że sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedanego towaru. Odpowiedzialność ta jest rozumiana jako gwarancyjna, to znaczy, że sprzedawca ma obowiązek usunąć wady produktu lub wymienić go na nowy.

2. Procedura dochodzenia roszczeń

Jeżeli produkt, który zakupiliśmy okazał się wadliwy i spowodował szkodę, powinniśmy w pierwszej kolejności skontaktować się ze sprzedawcą i zgłosić reklamację. Sprzedawca będzie miał 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie odpowiednich działań. W przypadku braku odpowiedzi sprzedawcy lub odmowy uwzględnienia reklamacji, konsument może skorzystać z innych sposobów dochodzenia roszczeń, takich jak:

– złożenie skargi do Rzecznika Praw Konsumenta
– skorzystanie z mediacji lub arbitrażu
– złożenie sprawy do sądu

3. Dowody niezbędne do dochodzenia roszczeń

Aby móc dochodzić odszkodowania w przypadku produktów wadliwych, potrzebne są nam pewne dowody. Do najważniejszych z nich należą:

– dowód zakupu (paragon, faktura VAT)
– dokumenty potwierdzające powstanie szkody (np. protokół policyjny w przypadku szkody komunikacyjnej)
– zdjęcia przedstawiające wadliwy produkt oraz szkodę

4. Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania uzależniona jest od rodzaju i rozmiaru szkody, którą poniósł konsument. W przypadku szkody komunikacyjnej, wysokość odszkodowania jest ustalana na podstawie OC sprawcy szkody. W przypadku szkody na zdrowiu lub mieniu warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy, który sporządzi raport, na podstawie którego będzie można ustalić wysokość odszkodowania.

5. Podsumowanie

Dochodzenie odszkodowania za szkody spowodowane produktami wadliwymi jest w Polsce jednym z praw konsumentów. Aby skutecznie dochodzić swoich roszczeń, ważna jest znajomość przysługujących nam praw oraz procedur. Konsument powinien być przygotowany na to, że dochodzenie odszkodowania może być długim i czasochłonnym procesem, jednak dzięki uporowi i fachowej pomocy można uzyskać satysfakcjonujące wyniki.

Author: numer-jeden.com.pl