Odszkodowania za szkody w wyniku klęsk naturalnych: Procedury dochodzenia roszczeń po trzęsieniach ziemi, powodziach, huraganach, itp.

Klęski naturalne to zjawiska, których nie sposób przewidzieć i uniknąć. Trzęsienia ziemi, powodzie, huragany czy pożary lasów przynoszą ze sobą ogromne straty materialne oraz nierzadko skutki tragiczne dla życia i zdrowia ludzkiego. W takich sytuacjach możliwe jest jednak uzyskanie odszkodowania za poniesione szkody. W jaki sposób dochodzić roszczeń po klęskach naturalnych?

Procedura dochodzenia roszczeń zależy przede wszystkim od konkretnego zdarzenia oraz kraju, w którym ono miało miejsce. Niemniej jednak ogólnie można powiedzieć, że w pierwszej kolejności warto skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem, który powinien objąć nas swoją ochroną. Przy dzisiejszych warunkach klimatycznych warto zastanowić się, jaką polisę ubezpieczeniową wykupujemy na wypadek klęsk naturalnych.

Druga ważna kwestia związana z dochodzeniem odszkodowań jest dokumentacja. To, co w wypadku innych szkód może wydawać się formalnością, w przypadku klęsk naturalnych jest niezwykle istotne, a czasem wręcz kluczowe. Warto mieć na uwadze, że w takiej sytuacji łatwo jest o zacieranie się tropów – zarówno tych, które wskazują na dokładną skale szkody, jak i tych, które pozwolą nam zweryfikować, jakich kosztów i na jaką wysokość mamy prawo domagać się rekompensaty.

Kolejną istotną kwestią jest zweryfikowanie, kto jest odpowiedzialny za szkodę. W przypadku klęsk naturalnych, zwłaszcza gdy mowa o trzęsieniach ziemi czy powodziach, nie jest to rozstrzygnięcie proste. Czasem odpowiedzialność ponosi władza lokalna lub centralna, czasami infrastruktura, a czasami – co często się zdarza w przypadku polskich katastrof ekologicznych – zaniechanie działania przez jakąś jednostkę lub osoby prywatne.

Ważnym dla dochodzenia roszczeń elementem jest czas. Niektóre kraje dają dość dużo czasu na zgłoszenie szkody – w Polsce z reguły mamy na to około 3 miesięcy – jednak im bardziej opóźnimy złożenie roszczenia, tym mniejsze będą nasze szanse na uzyskanie satysfakcjonującej rekompensaty. Koniecznie w tym czasie wystąpmy z odpowiednią dokumentacją do naszego ubezpieczyciela, aby dostać lub pomóc przy otrzymaniu odszkodowania za poniesioną szkodę.

W ostatniej kolejności warto szukać wsparcia. W przypadku klęsk naturalnych możliwe jest np. zwrócenie się o pomoc do specjalistycznej kancelarii prawnej lub do organizacji non-profit, które zajmują się pomaganiem ludziom po klęskach żywiołowych. Warto też pamiętać o swoich prawach i dyrektywach idealnych na ten temat odpowiedzieć w sposób wspierający nasze działania.

Wnioski – Kilka porad dla osób, które chcą dochodzić rekompensaty za szkody po klęskach naturalnych:
– Skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem jak najszybciej po zdarzeniu;
– Dokumentuj straty;
– Sprawdź, kto jest odpowiedzialny za szkodę – infomaacje o tym szukaj w urzędach, na internetowych portalach z wiadomościami itp.;
– Działaj ostrożnie, ale nawet jeśli coś pójdzie nie tak, to nie rezygnuj z dochodzenia swoich praw;
– Szukaj wsparcia w postaci specjalistycznych kancelarii prawnych czy organizacji pozarządowych.

Author: numer-jeden.com.pl