Umowy ubezpieczeniowe a odszkodowania: Klauzule i wyłączenia warto znać

Nie da się przewidzieć, kiedy i w jakiej formie może pojawić się potrzeba ubezpieczenia, dlatego tak ważne jest, żeby dobrze zrozumieć klauzule i wyłączenia umów ubezpieczeniowych. Wśród nich znajdują się zapisy dotyczące wypłaty odszkodowań. Dzięki wiedzy na ten temat będziemy wiedzieli, czego możemy spodziewać się w przypadku wystąpienia szkody lub nieszczęśliwego wypadku, ale także co musimy sami zrobić, aby mieć szansę na ich otrzymanie.

1. Wyłączenia w ubezpieczeniach zdrowotnych

Większość umów ubezpieczeniowych obejmuje wyłączenia, czyli sytuacje, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie zobowiązane do wypłaty odszkodowania. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego wyłączone są przede wszystkim czynności, które wykonujemy dobrowolnie i z własnej woli, jak np. biegi maratońskie czy uprawianie sportów ekstremalnych. Ponadto, wykluczone są koszty związane z leczeniem chorób przewlekłych, istniejących przed podpisaniem umowy, a także diagnozowanie i leczenie chorób psychicznych.

2. Wyłączenia w ubezpieczeniach majątkowych

Ubezpieczenia majątkowe obejmują ochronę przed stratą mienia w przypadku jego kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia, ale również i w tym przypadku obowiązują wyłączenia. Firmy ubezpieczeniowe nie zapłacą nam odszkodowania, jeśli strata spowodowana została nieodpowiedzialnym zachowaniem – np. pozostawieniem domu bez opieki w czasie naszej nieobecności. W takich sytuacjach ubezpieczenie traci swoją moc, a co za tym idzie, towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie zobowiązane do wypłaty odszkodowania.

3. Klauzule w ubezpieczeniach AC

Ubezpieczenie AC to jedno z najważniejszych ubezpieczeń komunikacyjnych. Obejmuje ochroną pojazdu, a także kierowcę i pasażerów. W przypadku szkody przysługuje nam odszkodowanie, jednak warto pamiętać o klauzulach. W niektórych umowach znajdują się przepisy, które pozwalają na przedawnienie odszkodowania po upływie określonego czasu. Należy zwrócić także uwagę na przepisy dotyczące ograniczeń dotyczących wieku kierowców lub limitów kilometrów w ciągu roku.

4. Wyłączenia w ubezpieczeniach turystycznych

Wakacje i wakacyjne wyjazdy to świetna okazja do odpoczynku i poznania nowych miejsc. Warto jednak pamiętać, że ubezpieczenie turystyczne ma swoje ograniczenia i wyłączenia. Niektóre umowy są tak skonstruowane, że nie obejmują uszkodzeń sprzętu sportowego, który wynajęliśmy na miejscu, a także różnego rodzaju aktywności o zwiększonym ryzyku, takie jak np. uprawianie sportów wodnych.

5. Wyszczególnienie uszkodzeń

Bardzo ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z zapisami w umowie ubezpieczeniowej odnoszącymi się do uszkodzeń, jakie zostaną pokryte przez towary ubezpieczeniowe. Chodzi tutaj o konkretną prowizję – każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa, jakie dokładnie uszkodzenia będą uwzględniane. Często jest to ważne, ponieważ wiele umów nie pokrywa wszystkich uszkodzeń – np. pozostawienie samochodu podczas ulewy z czynnymi szybami nie będzie uszkodzeniem, na jakie posiadamy ubezpieczenie.

Podsumowując, każde ubezpieczenie, zarówno zdrowotne, jak i majątkowe, ma swoje wyłączenia i klauzule, o których warto pamiętać. Zapoznanie się z nimi pozwoli uniknąć rozczarowań w przypadku wystąpienia szkody lub nieszczęśliwego wypadku, a także zachować spokój i pewność, że otrzymamy należne nam odszkodowanie.

Author: numer-jeden.com.pl