Procedura dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych: Jak przebiega?

Procedura dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych: Jak przebiega?

Zdarzenie, w wyniku którego poszkodowani mają prawo do otrzymania odszkodowania, może się wydarzyć każdemu. Sam proces dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych może być jednak dość skomplikowany. W tym artykule omówimy kroki, które zwykle trzeba podjąć, aby ubezpieczyciel mógł wypłacić świadczenie z tytułu ubezpieczenia.

1. Zgłoszenie szkody

Kiedy doszło do zdarzenia, osoba poszkodowana powinna zawiadomić ubezpieczyciela o szkodzie w jak najkrótszym czasie. Im szybciej zostanie zgłoszona szkoda, tym szybciej zostanie wszczęte postępowanie.

2. Ocena szkody

Po otrzymaniu zgłoszenia ubezpieczyciel wyznacza rzeczoznawcę, który dokona weryfikacji pozycji zgłaszającego. Rzeczoznawca jest osobą niezależną od ubezpieczyciela i jego celem jest określenie wysokości szkody oraz jej przyczyny.

3. Dokumentacja

Poszkodowany musi przedstawić ubezpieczycielowi wszelką dokumentację, która może pomóc w określeniu wysokości szkody. Mogą to być m.in. faktury za wykonane naprawy czy rachunki za usługi.

4. Wypłata odszkodowania

Jeśli ubezpieczyciel stwierdzi, że przysługuje poszkodowanemu odszkodowanie, wówczas wypłaca je na wskazane przez poszkodowanego konto bankowe lub przesyła jako czek pocztowy. W przypadku gdy ubezpieczyciel nie podziela wyceny rzeczoznawcy, poszkodowany ma prawo do wystąpienia z zażaleniem.

5. Prawo do odwołania

Poszkodowany, któremu ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, ma prawo do odwołania się od tej decyzji przed sądem. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy prawnika, który pomoże w przygotowaniu odpowiedniego dokumentu.

Podsumowując, dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych jest procesem złożonym i wymagającym od poszkodowanego zaangażowania oraz wywiązania się z odpowiednich procedur. Kluczowe jest osiągnięcie porozumienia pomiędzy ubezpieczycielem a poszkodowanym w zakresie wysokości szkody i ostatecznego wyniku postępowania.

Author: numer-jeden.com.pl