Zmiany w przepisach prawnych dotyczących odszkodowań: Jak wpływają na poszkodowanych?

W ostatnim czasie Polska wprowadziła kilka zmian prawnych dotyczących odszkodowań, wpływających w znaczący sposób na poszkodowanych. W artykule przedstawimy te zmiany oraz ich wpływ na osoby, które doznały szkody.

I. Nowe przepisy dotyczące ubezpieczeń OC

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ubezpieczeń OC. W myśl tych przepisów, ubezpieczyciele muszą poinformować poszkodowanego o prawie do uzyskania odszkodowania w ciągu 30 dni od jego zgłoszenia. Ponadto, w ciągu kolejnych 30 dni muszą przeprowadzić oględziny pojazdu. W przypadku braku odpowiedzi ubezpieczyciela w wyznaczonym czasie, osoba poszkodowana może zgłosić sprawę do Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń.

II. Zmiana kosztów sądowych

Od marca 2021 roku zmieniły się koszty sądowe w sprawach o odszkodowanie. Opłata sądowa została obniżona z 5% wartości sporu do maksymalnie 3000 zł. Ponadto, jeśli strona przegra proces, pokrywa koszty opłaty sądowej przeciwnika.

III. Wnioskowanie o zasiłek dla poszkodowanych

W przypadku wypadków komunikacyjnych lub kolizji drogowych, poszkodowana osoba może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek chorobowy. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek. Warto jednak zauważyć, że zasiłek jest wypłacany jedynie w przypadku, gdy poszkodowany nie jest w stanie pracować przez co najmniej 30 dni.

IV. Ograniczenie odszkodowań w dużych miastach

W niektórych dużych miastach Polski, m.in. w Warszawie czy Krakowie, wprowadzono zasady ograniczające wysokość odszkodowania za kolizję. Zgodnie z tymi przepisami, odszkodowanie nie może przekroczyć 40 000 zł. Zasady te nie dotyczą jednak wypadków, a jedynie kolizji drogowych.

V. Wyznaczenie limitów czasowych

Ostatnią zmianą, która wpłynęła na osoby poszkodowane jest wprowadzenie limitów czasowych na zgłaszanie szkody. W myśl nowych przepisów, poszkodowany ma 30 dni na zgłoszenie szkody w ubezpieczalni. W przypadku, gdy zgłoszenie zostanie dokonane po tym terminie, poszkodowany traci prawo do odszkodowania.

Podsumowując, zmiany w przepisach prawnych dotyczących odszkodowań wpłynęły na osoby doznające szkód w różny sposób. Z jednej strony wprowadzono ułatwienia w procesie uzyskiwania odszkodowań, jak np. szybszą reakcję ubezpieczycieli. Z drugiej strony, zasady ograniczające wysokość odszkodowań w niektórych miastach czy limit czasowy na zgłoszenie szkody, wprowadzają pewne utrudnienia dla poszkodowanych.

Author: numer-jeden.com.pl