Nieletni przestępcy: Odpowiedzialność karne nieletnich, specjalne procedury.

Nieletni przestępcy: Odpowiedzialność karne nieletnich, specjalne procedury

Niemal każdy dorosły człowiek zna odpowiedzialność karzącą za przestępstwo. Jednak w Polsce mamy też specjalne przepisy dotyczące nieletnich przestępców. Co warto wiedzieć, by bezpiecznie poruszać się w tym zakresie? Oto kilka ważnych informacji.

Odpowiedzialność nieletnich przed sądem

W Polsce nie ma jednoznacznych zasad ustalających, kiedy nieletni staje się odpowiedzialny karnie za swoje czyny. Ustawa o postępowaniu w sprawach o nieletnich określa jedynie, że osoba poniżej 17 roku życia nie jest w pełni odpowiedzialna karnej za swoje działania. To oznacza, że jeśli taki nieletni popełni przestępstwo, sąd nie będzie mógł nałożyć na niego standardowego wyroku, jak w przypadku dorosłych.

Zamiast wyroku, nieletni przestępcy są poddawani specjalnym procedurom, które mają na celu przede wszystkim resocjalizację. Dlatego też w kwestii odpowiedzialności karnej nieletni są traktowani inaczej niż dorośli.

Procedury wobec nieletnich przestępców

W przypadku nieletnich przestępców stosuje się trzy rodzaje procedur. Pierwszą z nich jest nałożenie przez policję lub prokuratora karnej zapłaty lub pouczenia, które ma za zadanie przede wszystkim uświadomić nieletniemu skutki jego czynów. Jednakże w sytuacji, gdy popełnione przestępstwo jest poważne lub nieletni popełnił już przestępstwo w przeszłości, zostać podjęte będą kolejne kroki.

Drugim rodzajem procedury jest postępowanie nieprocesowe, które także ma na celu uświadomienie nieletniemu konsekwencji jego czynów. W takim postępowaniu udział bierze pracownik socjalny, który dokonuje diagnozy sytuacji rodziny i dziecka, a następnie wskazuje sposób postępowania.

Trzeci rodzaj procedury to postępowanie procesowe, które jest najbardziej formalnym sposobem rozpatrzenia sprawy nieletniego przestępcy przez sąd. Wówczas dochodzi do skierowania sprawy do sądu rodzinnego, który podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu z nieletnim. W zależności od sytuacji sąd może wydać wyrok w postaci wyroku w zawieszeniu lub skierować nieletniego do instytucji resocjalizacyjnych.

Podsumowanie

Odpowiedzialność karne nieletnich przestępców jest traktowana inaczej niż dorosłych. Nie ma jednoznacznych zasad określających moment, w którym nieletni zostaje odpowiedzialny karnie za swoje czyny. W przypadku nieletnich przestępców stosuje się specjalne procedury, które mają na celu przede wszystkim ich resocjalizację i uświadomienie konsekwencji ich działań. Warto jednak pamiętać, że procedury te również są poważne i wymagają ważnych decyzji związanych z przyszłością nieletniego przestępcy.

Author: numer-jeden.com.pl