Terminy przedawnienia w roszczeniach o odszkodowanie: Jakie są zasady?

W prawie cywilnym istnieje pojęcie przedawnienia, czyli utraty prawa do dochodzenia roszczeń przez uprawnionego. Oznacza to, że dłużnik może odmówić zapłaty, jeśli uprawniony zbyt długo nie był zdecydowany na dochodzenie swojego roszczenia. Terminy przedawnienia mają duże znaczenie również w przypadku roszczeń o odszkodowanie. Jakie są zasady przedawnienia w takich przypadkach?

1. Termin przedawnienia w roszczeniach o odszkodowanie

Termin przedawnienia to określony czas, w którym uprawniony musi dochodzić swojego roszczenia. W przypadku odszkodowań termin przedawnienia wynosi z reguły 3 lata od momentu, w którym uprawniony dowiedział się lub mógł dowiedzieć się o szkodzie, a także o osobie, która ponosi odpowiedzialność. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej zasady.

2. Wyjątki od terminów przedawnienia

– W przypadku roszczeń odszkodowawczych z tytułu sprzedaży rzeczy ruchomych, termin przedawnienia wynosi 2 lata od momentu, w którym kupujący dowiedział się o wadzie rzeczy.
– W przypadku roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków komunikacyjnych, termin przedawnienia wynosi 3 lata od momentu zdarzenia, ale nie mniej niż 1 rok od momentu, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie.
– W przypadku roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków przy pracy, termin przedawnienia wynosi 3 lata od momentu zdarzenia, ale nie mniej niż 6 miesięcy od zakończenia leczenia.

3. Ustawowe terminy przedawnienia

Ustawowe terminy przedawnienia są bardzo ważne w procesie dochodzenia odszkodowania. Jest to bowiem ostatni moment, po którego upłynięciu, roszczenie przestaje istnieć. Nie ma możliwości jego dochodzenia już po upływie terminu przedawnienia.

4. Ważność kierowania roszczenia do ubezpieczyciela

Jeśli chcemy dochodzić odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, musimy pamiętać o terminach, które obowiązują nas w takim przypadku. Należy bowiem do ubezpieczyciela złożyć pisemne zgłoszenie szkody w ciągu określonego czasu, który z reguły wynosi 7 dni.

5. Jak uniknąć przedawnienia roszczeń?

Najlepszym sposobem na uniknięcie przedawnienia roszczeń jest skorzystanie z pomocy prawnika i podjęcie działań już w momencie, gdy pojawiają się takie potrzeby. Dzięki temu można nie tylko zabezpieczyć swoje interesy, ale także skutecznie dochodzić odszkodowań w przypadku wystąpienia szkody.

Author: numer-jeden.com.pl