Tajemnicze zwoje. Zwoje Qumran – Jezus

Na pewno każdy, kto interesował się historią, a szczególnie początkami chrześcijaństwa, słyszał o odnalezieniu zwojów w Qumran.

Zwoje Qumran – Jezus

Niektórzy badacze tych tekstów uważają, że Jezus należał do sekty esseńczyków, której członkowie byli autorami tych rękopisów. Lud ten kierował się podobnymi wartościami, co nauczanie Jezusa. Między innymi celibat był bardzo ceniony, również czynienie dobra i pobożność były głównymi dążeniami esseńczyków. Teksty te wzbudzają po dziś dzień wiele kontrowersji. Owiane były wielką tajemnicą i uważało się, że prawda o ich zawartości nie została wyjawiona w całości, ponieważ mogłaby wpłynąć gorsząco na dwie religie – judaizm i chrześcijaństwo. Mówi się, że tejemnica ta jest pilnie strzeżona przez głowy kościołów. Obecnie treść rękopisów jest znana i powszechnie dostępna. Jest przedmiotem badań wielu uczonych. Można teksty wraz analizami nabyć jako rozbudowane wydawnictwa. Dostępne są tłumaczenia na wiele języków, dlatego każdy z nas może poznać treść tych manuskryptów. Wielu chrześcijan, żydów i świadków jehowy chce poznać treść tych pism i dokonać porównania z księgami Biblii, które są oficjalnie znane.

Author: numer-jeden.com.pl