Odszkodowania za szkody w wyniku produktów wadliwych: Co warto wiedzieć jako konsument?

Mało kto zwróci uwagę na to, co jest napisane na metce produktu. Kupując w sklepie, często nie patrzymy na oznaczenia: “Wadliwy” lub “Uszkodzony”. Niestety, to takie myślenie może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Co zrobić, jeśli kupiliśmy produkt, który okazał się wadliwy i spowodował nam szkodę? Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące odszkodowań za szkody w wyniku produktów wadliwych.

1. Jakie szkody można łatwo ponieść?

Produkty wadliwe lub niebezpieczne mogą spowodować szkody na kilku poziomach. Mogą to być szkody:

– w sferze fizycznej – np. poparzenia, urazy ciała, choroby,
– w sferze ekonomicznej – np. strata na wynajmie mieszkania,
– w sferze emocjonalnej – np. ból i cierpienie,
– w sferze towarzyskiej – np. trudności w utrzymywaniu kontaktów z najbliższymi w związku z zabiegami leczniczymi.

2. Co można zrobić w przypadku wpadnięcia w taką sytuację?

Jeśli uważasz, że stałeś się ofiarą szkody spowodowanej przez wadliwy produkt, powinieneś:

– zachować dowód zakupu,
– zachować opakowanie i ewentualne pozostałości produktu,
– zrobić zdjęcie urządzenia i nawet dokumentować swoją sytuację fotograficznie.

3. Jakie są Twoje prawa jako konsumenta?

W Polsce Rada Ministrów przyjęła Ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r.

Zgodnie z ustawą, konsumentowi przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny. Tym samym konsument, który ponosi szkodę w wyniku stosowania produktu, może dochodzić od sprzedawcy, dystrybutora lub producenta tego produktu odszkodowania za szkodę.

4. Czego należy unikać w procesie dochodzenia swojego prawa?

K ROBSKIEJ SPRAWIE:

Pamietaj, żeby unikać:
– braku zawiadomienia sprzedawcy o szkodzie,
– brak wystawienia protokołu,
– brak zdobycia fachowej porady,
– brak zgłoszenia szkody do UOKiK.

5. Co możemy zrobić, żeby uchronić siebie i swoją rodzinę przed wpadnięciem w tę pułapkę?

Przede wszystkim powinniśmy spojrzeć na oznaczenia. W Polsce zastosowano system oznakowań CE i RODO. Produkty bez tych oznaczeń od razu powinni wzbudzić nasze podejrzenia. W ciągu kilku minut, które spędzamy przy wybieraniu produktu, oszczędzamy sobie kilku dni postępowania w sądzie.

Podsumowując, w Polsce obowiązują specjalne przepisy, które chronią konsumentów przed wadliwymi produktami. Jeśli już złapiesz się na narzekaniu na skutki wadliwego produktu, pamiętaj, że w prawie masz swoje prawa. Postępując zgodnie z procedurami, z łatwością uzyskasz odszkodowanie za poniesione straty.

Author: numer-jeden.com.pl