Numer Jeden - Serwis Finansowy
Numer Jeden Finanse

SPRAWDZENIE NUMERU KONTA BANKOWEGO

MENU

Formularz umożliwia sprawdzenie prawidłowości numeru konta oraz nazwy banku dla wprowadzonego konta bankowego. NRB (Numer Rachunku Bankowego) to standard numeracji rachunków bankowych w polskich bankach opracowany na potrzeby krajowego systemu płatniczego, do rozliczeń międzybankowych. Został wprowadzony, by usprawnić rozliczenia transakcji międzybankowych. Numer Rachunku Bankowego składa się z 26 cyfr. Warto wspomnieć tutaj o numerze IBAN (Międzynarodowym Numerze Rachunku Bankowego), który składa się z dwuliterowego kodu kraju, sumy kontrolnej i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku. Oznacza to, aby numer NRB miał postać numeru IBAN na początku numeru należy wstawić kod kraju, gdzie dla Polski będzie to PL następnie podać numer rachunku. Przy przelewach międzynarodowych wymagane jest także podanie numeru SWIFT banku (kod SWIFT jest jeden dla danego banku), więcej w informacji o numerach banków i kodzie banku.
Aby sprawdzić nazwę baku i prawidłowość numeru konta należy wprowadzić numer w polu formularza, gdzie numer musi składać się z 26 cyfr, np.: 78114020040000310240502650.

NUMER KONTA

JAK MYŚLISZ, W KTÓRYM BANKU JEST NAJLEPSZE KONTO INTERNETOWE?

MOJE FINANSE

Copyright © 2009-2017 Numer Jeden Finanse
RSS | Newsletter | Linki | Mapa | Kontakt