Numer Jeden - Serwis Finansowy
Numer Jeden Finanse

Jaka będzie moja emerytura

EMERYTURY - MOJA EMERYTURA, ZADBAJ O BEZPIECZNĄ EMERYTURĘ

Emerytura - Jesień życia Emerytura to okres, na który każdy z nas ciężko pracuje i każdemu z nas się ona bezwzględnie należy. Jednakże to, czy będzie ona faktycznie bezpieczna, stabilna i spokojna, zależy w dużej mierze od nas. Dlaczego? Zawdzięczamy to reformie systemu emerytalnego. Wcześniejsze składki na emeryturę odprowadzane były tylko do ZUSu i tylko on wypłacał nam świadczenia. Dziś jest inaczej. Oprócz składek do ZUSu odprowadzamy też składki do OFE i dodatkowo możemy oszczędzać na trzecim filarze, a to daje nam większe możliwości odłożenia pieniędzy. Jednakże, po kolei.

Czym jest emerytura?

Emerytura to świadczenie pieniężne, które ma zapewnić byt osobom, które z powodu swojego wieku już nie są zdolne do pracy. Żeby jednak otrzymać emeryturę, w wieku zdolności do pracy, trzeba być aktywnym zawodowo. Emeryturę otrzymuje się po osiągnięciu wieku emerytalnego. Określany jest on przez ustawodawcę i jest jednolity w całym kraju. Obecnie, wiek emerytalny jest zróżnicowany dla kobiet i mężczyzn i wynosi odpowiednio 60 i 65 lat. Jednakże, od roku 2013 rozpoczną się zmiany zmierzające do zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn na poziomie 67 lat. Obsługą emerytur zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku osób pracujących poza rolnictwem i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przypadku rolników. Warto też dodać, że oszczędzać na naszą emeryturę możemy w obrębie trzech filarów. Pierwszym jest właśnie ZUS lub KRUS, drugi filar, również obowiązkowy, to Otwarty Fundusz Emerytalny i trzeci, dobrowolny filar to różnorodne rozwiązania. Skoro mowa już o oszczędzaniu na różnych filarach, przyjrzymy się, jak one wyglądają i na czym polega oszczędzanie na każdym z nich.

Pierwszy filar

Pierwszy filar to obowiązkowa składka odprowadzana do ZUS lub KRUS. Jeżeli jesteśmy zatrudnieni, robi to za nas pracodawca, a jeżeli jesteśmy przedsiębiorcami lub rolnikami musimy te składki odprowadzać samodzielnie. Dotychczas, emerytura obecnych emerytów wypłacana była ze składek osób obecnie pracujących. Oznacza to, że pracujący utrzymują niepracujących. Jednakże, stopniowo jest to redukowane, na rzecz otrzymywania emerytury tylko z własnych składek skapitalizowanych do dnia emerytury. Od roku 2014, emerytura będzie miała w całości charakter kapitałowy. Warto również wiedzieć, że około 19% naszych dochodów przeznaczane jest na naszą emeryturę, z czego około 4% przekazywane jest do II filaru, czyli do OFE, reszta jest kapitalizowana przez ZUS na wypłatę naszej emerytury. I tym sposobem przechodzimy do analizy drugiego filaru.

Drugi filar

Drugi filar naszej przyszłej emerytury, to również obowiązkowy, ale samodzielnie wybierany Otwarty Fundusz Emerytalny. Każdy musi do funduszu przystąpić, natomiast to, jaki wybierze należy już do jego decyzji. Część naszej pensji odprowadzana jest do OFE, który na indywidualnym koncie gromadzi nasze pieniądze. Są one inwestowane i pomnażane tak, by w czasie emerytury była ona jak najwyższa. Składki te są zwolnione z podatku dochodowego i mogą być dziedziczone. Połowa zgromadzonych środków przekazywana jest współmałżonkowi, reszta przechodzi na spadkobierców zgodnie z prawem spadkowym. Dobrze jest samodzielnie wybrać OFE, w przeciwnym razie zostanie nam przydzielony jakiś losowo. Jeżeli samodzielnie zdecydujemy, możemy wybrać taki, który osiąga najlepsze wyniki inwestycyjne, a tym samym będzie najlepiej pomnażał odprowadzaną przez nas składkę. I tym sposobem przechodzimy do trzeciego filaru.

Trzeci filar

To dobrowolne oszczędzanie z myślą o swojej emeryturze. Mamy tu do dyspozycji Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz wszelkiego rodzaju fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia. Wchodzą tu również w grę pracownicze programy emerytalne. Krótko o każdym produkcie. IKE to konto indywidualne, na którym co miesiąc odkładamy pieniądze, ale nie działa to na zasadzie świnki skarbonki. Środki są lokowane na procent i inwestowane. Są różne rodzaje IKE, a różnią się głównie stopniem ryzyka i co za tym idzie prognozowanym zyskiem. Im większe ryzyko, tym większy zysk, ale również i strata. Musimy odpowiednio dla siebie wybrać rodzaj konta. W chwili osiągnięcia przez nas odpowiedniego wieku, możemy pobrać nasze środki z IKE i zacząć z nich korzystać. IKZE działa na podobnej zasadzie. Jeżeli zaś chodzi o ubezpieczenie, to warto je zawrzeć ze względu na częstotliwość chorób w starszym wieku. Wówczas to mamy odpowiednie środki na leczenie, których nie musimy czerpać z emerytury. Co więcej możemy wykupić ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym, co daje nam zabezpieczenie w razie nieszczęśliwych okoliczności i zysk z inwestycji. Każda z tych możliwości pozwala nam oszczędzać na okres, w którym nie jesteśmy już zdolni do pracy, a trudno jest nam przewidzieć, jakie będziemy mieli wydatki.

DB Emerytura - Indywidualne Konto Emerytalne

DB Emerytura - Indywidualne Konto Emerytalne

DB Emerytura jest produktem okołoemerytalnym, który umożliwia sukcesywne oszczędzanie w ramach IKZE lub IKE, gdzie użytkownik co miesiąc wpłaca zadeklarowaną kwotę składki. Dzięki temu możesz dostać nawet do 1500 zł dodatkowej emerytury!

Jakie korzyści niesie za sobą DB Emerytura?

  • minimalna składka wynosi 100 zł, użytkownik może zapewnić sobie świadczenie w wysokości 1500 zł miesięcznie za jedyne 127 zł składki miesięcznie
  • kwota świadczenia może sięgnąć maksymalnie 5000 zł / mies
  • możliwość oszczędzania bez podatku Belki
  • oprocentowanie jak na lokacie 6% lub 2 pkt procentowe powyżej stopy inflacji
  • możliwość wyboru 1 z 3 funduszy o zróżnicowanym stopniu ryzyka

W prmocji zwrot opłaty administracyjnej po pierwszym roku oszczędzania.

 
Noble Bank - Nieograniczone możliwości

Nieograniczone możliwości z Noble Bank

W ofercie Noble Banku znajdą Państwo wysoko oprocentowane depozyty, szeroki wachlarz funduszy inwestycyjnych oraz owoce zaawansowanej inżynierii finansowej, czyli produkty strukturyzowane oferujące 3-cyfrowe stopy zwrotu i 100% gwarancję zainwestowanych środków.
Najlepsze rozwiązania depozytowe, wyjątkowe produkty strukturyzowane, szeroka oferta funduszy inwestycyjnych.

 

W poszukiwaniu rozwiązań dotyczących przyszłej emerytury, wiele osób, zwłaszcza przedsiębiorców, których problem niskich emerytur z I i II filaru (ZUS i OFE) dotyczy w szczególności, wcześniej czy później staje przed dylematem - założyć Indywidualne Konto Emerytalne czy Plany Systematycznego Oszczędzania? Wybór nie jest oczywisty, ponieważ zarówno PSO jak i IKE mają swoje dobre i ciemniejsze strony. IKE zostały powołane do życia przez państwo i wyposażono je w szereg zalet, które mają przyciągnąć przyszłych emerytów. PSO są tworem powołanym do życia oddolnie - przez instytucje finansowe, które chciały przedstawić swoim klientom dobre rozwiązania emerytalnego problemu. Do najważniejszej zalety IKE należy zwolnienie od podatków od zysków kapitałowych (pod warunkiem wypłaty środków po przejściu na emeryturę), natomiast zwłaszcza dla osób osiągających wyższe niż przeciętne dochody wadą mogą okazać się roczne limity wpłat do IKE, od których zyski są zwolnione z podatku. To co dla jednych może okazać się kwotą wystarczającą, innym wystarczyć nie musi. W Planach Systematycznego Oszczędzania limitu wpłat nie ma. Natomiast w odróżnieniu od IKE zwolnienie od zysków kapitałowych obowiązuje tylko tak długo, jak długo środki nie są wycofywane z planu. Czyli po przejściu na emeryturę wycofanie środków owocuje ich pomniejszeniem o należny podatek. W ramach PSO przyszli emeryci mają z reguły do dyspozycji kilkadziesiąt funduszy inwestycyjnych różnego typu i prowadzone przez różne towarzystwa. Daje to więc natychmiastowy dostęp do teoretycznie najlepszych w swojej klasie funduszy, a także możliwość poszerzenia inwestycji o fundusze inwestujące na ciekawych rynkach zagranicznych lub obiecujące w danym momencie sektory gospodarki. Inwestorzy nie obeznani z rynkami finansowymi mogą także liczyć na stałe podpowiedzi specjalistów (często doradców inwestycyjnych) na temat perspektyw danej inwestycji.

Emerytury Forum finansowe - emerytury ››

Warto jest przemyśleć rozwiązanie na trzeci filar. Z jednej strony, dziś, jest to dla nas dodatkowa składka. Jednakże pozwoli nam ona godnie żyć w przyszłości, gdy samodzielne zarabianie pieniędzy nie będzie już możliwe. Dziś składki tak bardzo nie odczujemy, natomiast, jej korzyści będziemy na pewno dostrzegać w przyszłości. Wszelkie plany systematycznego oszczędzania pozwalają nam przy niskich kosztach osiągnąć dość dobre i satysfakcjonujące wyniki. Nasza emerytura może więc być bezpieczna, stabilna i spokojna.

EMERYTURA


Copyright © 2009-2017 Numer Jeden Finanse
RSS | Newsletter | Linki | Mapa | Kontakt